Commit Advies,
het traject

CommitAdvies traject

Onze werkwijze in details

Elk coachingstraject is uniek. Toch zijn er vaste peilers binnen elk traject die de bandbreedte bepalen. Dit zorgt voor een te controleren kwaliteit en maakt dat wij immer voldoen aan de eisen die u als client mag stellen. Ook weet u voorafgaande aan het traject al waar u aan toe bent. Elke stap binnen het begeleidingsproces is vooraf duidelijk.

 Intake

verftubesWe bepalen samen met de medewerker de gewenste inhoud van de begeleiding, geven deze vervolgens vorm. Op basis hiervan wordt bepaald welke onderwerpen er aan bod komen.

De gesprekken

tibetaansevlaggetjesTijdens de gesprekken maken we uitgebreid kennis. Knelpunten en problematieken worden in kaart gebracht.

Vervolgens gaan we samen met deze knelpunten oefenen en leren we deze bijtijds herkennen, zodat je in de toekomst problemen op tijd herkent en er bewust juiste keuzes bij maakt.

De afronding

strandtentjesNa het aantal afgesproken gesprekken wordt er op verzoek een verantwoording naar de opdrachtgever verstuurd.